Anleggsteknikk

                                          Din partner innen anleggsteknikk 


Anleggsteknikk er et fagfelt som omhandler planlegging, prosjektering og bygging av alt fra veier og broer til vann- og avløpssystemer. Det er en bransje som krever nøyaktighet og kunnskap om de nyeste teknologiene for å sikre at prosjektene blir utført på en effektiv og bærekraftig måte.

Hos Aasberg Geodata er vi eksperter på anleggsteknikk. Vi tilbyr tjenester som inkluderer alt fra landmåling og kartlegging til prosjektstyring og kvalitetssikring. Vårt mål er å sikre at våre kunder får de beste løsningene for sine anleggsprosjekter, og vi jobber tett med dem gjennom hele prosessen for å sikre at alt går som planlagt.

Hos Aasberg Geodata er vi stolte av å være en ledende aktør innen anleggsteknikk i Norge. Vi har et team av erfarne og dyktige medarbeidere som er dedikert til å levere kvalitetstjenester til våre kunder. Ta kontakt med oss i dag for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste anleggsprosjekt. 

Beskrivelser og Kontrakter

Vi gir bistand med utarbeidelse av grundige beskrivelser og kontrakter for anleggsbransjen. Vårt mål er å sikre at alle detaljer er klart definert og at kontrakten er solid og rettferdig for alle parter involvert.

Kalkulering og Kostnadsberegning

Enten det er et stort eller lite prosjekt, privat eller offentlig, kan vi hjelpe med kalkulering og prising. Våre nøyaktige kostnadsberegninger sikrer at du har en klar forståelse av prosjektets økonomi og ressursbehov.

Oppfølging av Beskrivelser og Kontrakter

Vi gir deg den nødvendige støtten og oppfølgingen gjennom hele prosessen. Fra beskrivelses- og kontraktsfasen til utførelse av arbeidet, sikrer vi at alt går smidig og etter planen.

Sluttføring og Dokumentering

Etter at arbeidet er utført, hjelper vi med sluttføring og dokumentering. Dette inkluderer etablering av FDV (forvaltning, drift og vedlikehold), kumkort, bilder og sjekklister. Vi sørger for at alt er grundig dokumentert for fremtidig referanse og vedlikehold.

Tradisjonell Graving

Vi spesialiserer oss også på tradisjonell graving, inkludert utbedring av vann- og avløpssystemer, drenering, grøftearbeid, istandsetting av hager og oppretting før asfaltering. Vårt fokus er på kvalitet, effektivitet og kundetilfredshet i alle prosjekter vi utfører.