Lars Håvard er eier og daglig leder. Han har over 20 års fartstid i anleggsbransjen før han i mars 2021 startet Aasberg-Geodata. Han har fagbrev som maskinfører og har i tillegg en 2 årig teknisk utdannelse innen anleggsteknikk. Han har de siste 15 årene drevet som anleggs- og prosjektleder i forskjellige entreprenørbedrifter i Oslo og Romerike og har ved mange anledninger stått for nødvendig utstikking og innmåling av oppdragene selv i tillegg til øvrig anleggsledelse. Således kjenner han bransjen inn og ut. CV gis på forespørsel ved ytterligere behov.