Tjenester

Landmåling

Utsetting og innmåling av tomter for villaer, hytter, driftsbygninger og annet.

Utsetting av punkter og linjer for etablering av konstruksjoner og bygg.

Innmåling av punkter og linjer, konstruksjoner, byggegroper, grøfter og annet.

Beregning

Bedriften innhar program for beregning av mengder og masser og kan blant annet tilby:

Beregning av arealer.

Beregning av volum, masser og øvrige mengder.

Utarbeidelse av målebrev.

Anleggsteknikk

Bistand med utarbeidelse av beskrivelser og kontrakter for anleggsbransjen.

Bistand med kalkulering/prising eller kostnadsberegning av større og mindre prosjekter, privat og offentlig.

Bistand med oppfølging av beskrivelser og kontrakter for anleggsbransjen.

Bistand med sluttføring og dokumentering av utførte arbeider, eksempelvis ved etablering av FDV, kumkort, bilder og sjekklister.

Alt i tradisjonell graving, dette være seg utbedring av vann- og avløp, drenering, grøfter, istandsetting av hager, oppretting før asfaltering etc.